AND JUSTICE FOR ALL


Attorney-at-law Jasmina Nikolova confidently and successfully defends her clients' rights

Jasmina Nikolova.jpg

Since 2003, Attorney-at-law Jasmina Nikolova has confidently established herself as a trusted and dedicated professional in civil law, with a narrow specialisation in law of obligations, and has rich experience as consultant of many foreign investors. Many cases in her legal practice are about the legal defence of victims of void contracts.

In your practice you have helped many clients to restore justice after problems with business partners. However, how can you help them at an earlier stage of the process – the signing of the contract?

Consulting with a lawyer before signing a trade deal and, for that matter, any contract is crucial in regard to prevention and aversion of future problems, minimising the risk of breach of contract, establishing warranties and sanctions that will guarantee the implementation and will possibly compensate any damages caused by failure to comply. It can also clarify the applicable law in international deals.

Why is it important to use an attorney's services in real estate deals, too?

In a real estate deal the lawyer will check and survey the ownership of both the seller and the previous owners. How they acquired it, are there possibilities for third parties to declare their rights on the property, is there a mortgage that the new owner should pay. The detailed check up is important to establish whether the property is free of burdens and if the buyer can use it trouble-free.

In Bulgaria, many people buy properties under construction. In these cases it is important to check the developer, the construction documentation and the ownership documents. I had a case when the clients were offered a property and a preliminary contract was signed, but when the building was finished they found out that their real estate is on a different floor, with different exposition and characteristics. In another case, for the same property several preliminary contracts with different clients were signed. The practice of transaction recognition at lower than the actual price continues. However, in this case, your money will not be protected if the deal is declared null and void or the buyer is evicted.

The cases and possible problems are countless. This is why I advise people to consult with a good lawyer in the field of law of obligations, real right and commercial law, and to sign a real legal deal in accordance with their true will and wishes that will give them security and comfort.

What is the most important thing that makes you a successful lawyer working for the good of the clients?

First – I love law and my profession very much. A favourite Latin epigrame is also my main principle in work: law is the art of goodness and fairness. I am extremely resilient and ready to fight, I read a lot, I strive for precision in my work, exploration of every detail and empathy towards the client. The knowledge that I am on the side of justice has always given me power and energy to continue the fight.

Sofia, 83 Ralevitsa St, entrance A, floor 1, apartment 1

+359 888 618 838

jnikolova.eu

И справедливост за всички

Адвокат Жасмина Николова уверено и успешно защитава правата на клиентите си

От 2003 г. адвокат Жасмина Николова уверено се изгражда като надежден и всеотдаен професионалист в областта на гражданското право, с тясна реализация в сферата на облигационното право и богат опит като консултант на множество чуждестранни инвеститори. Много казуси в адвокатската ѝ практика са свързани със защита на лица, пострадали при извършване на недействителни правни сделки.

В практиката си сте помогнали на много клиенти да възстановят справедливостта след проблеми с бизнес партньори. Как обаче можете да им помогнете още на етап сключване на търговската сделка?

Консултацията с адвокат преди сключване на търговска сделка и въобще договор е изключително важна с оглед превенция и предотвратяване на бъдещи проблеми, минимизиране на риска от неизпълнение на договора, поставяне на гаранции и санкции, които ще гарантират изпълнението и евентуално ще обезщетят вредите от неизпълнението, уговаряне на приложимото право при международни сделки.

Защо е важно да ползваме услугите на адвокат и при сключване на сделки с недвижими имоти?

При сключване на сделка с недвижим имот адвокатът проверява и изследва собствеността и на продавача, и на неговите прехвърлители назад във времето. Как те са го придобили, възможно ли е трети лица да заявят претенции към имота, има ли ипотека за изплащане, която се прехвърля върху новия собственик. Детайлната справка е важна, за да установим дали имотът няма вещни тежести и може ли купувачът да го ползва спокойно.

В България много хора купуват имоти в строеж. В тези случаи е много важно да се провери строителната фирма, строителната документация, документите за собственост. Имала съм случай, когато на хора е предложен имот и подписан предварителен договор, а след завършване на сградата се оказва, че имотът е на друг етаж, с друго изложение и характеристики. При друг случай за един и същ имот бяха сключени няколко предварителни договора. Продължава и изповядването на сделки на по-ниска от продажната цена. Така при евентуално разваляне на сделката или евикция на купувача парите ви не са защитени.

Безброй са случаите и възможните проблеми. Затова съветвам хората да се консултират с добър адвокат в сферата на облигационното, вещното и търговското право и да сключат действителна правна сделка, съобразно действителната им воля и желание, която ще им осигури спокойствие и комфорт.

Кое е най-важното качество, което Ви прави успешен адвокат, работещ в полза на клиентите?

На първо място – много обичам правото и професията си. Една любима латинска сентенция е и мой принцип в работата ми: правото е изкуство на доброто и справедливостта. Аз съм изключително борбена, чета много, старая се да съм прецизна в работата си, да изследвам всеки момент и да имам емпатия към клиента. Това, че стоя от страната на справедливостта, ми е давало много сила и енергия да се боря.

София, ул."Ралевица" 83, вх. А, ет. 1, ап. 1

+359 888 618 838

jnikolova.eu

  • COMMENTING RULES

    Commenting on www.vagabond.bg

    Vagabond Media Ltd requires you to submit a valid email to comment on www.vagabond.bg to secure that you are not a bot or a spammer. Learn more on how the company manages your personal information on our Privacy Policy. By filling the comment form you declare that you will not use www.vagabond.bg for the purpose of violating the laws of the Republic of Bulgaria. When commenting on www.vagabond.bg please observe some simple rules. You must avoid sexually explicit language and racist, vulgar, religiously intolerant or obscene comments aiming to insult Vagabond Media Ltd, other companies, countries, nationalities, confessions or authors of postings and/or other comments. Do not post spam. Write in English. Unsolicited commercial messages, obscene postings and personal attacks will be removed without notice. The comments will be moderated and may take some time to appear on www.vagabond.bg.

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Discover More

GRAND HOTEL AND SPA PRIMORETZ: THE KINGDOM OF FAIRYTALE SEASIDE WEDDINGS
The place where She and He will say to each other these special “Yes, I do,” surrounded by their family and friends, is crucial.

PARK HOTEL PIRIN: WELCOME TO YOUR FIVE-STAR HOME AWAY FROM HOME!
Here, the feeling of being at home away from home comes naturally.As the first Bulgarian hotel with an EUROPESPA WELLNESS quality seal, Park Hotel PIRIN meets all European standards of amenities, safety, hygiene, and service quality. 

RENT IN STYLE AT SAN STEFANO PLAZA, SOFIA
Located between Orlov Most and Doctorska Gradina Park, the outstanding compound offers every convenience for a modern life in the heart of Sofia - tranquility combined with the busy cafés, bars and restaurants around, plus a number of conveniences like a su

GABRIELLE HOME: PERSONALIZED DESIGN AT ITS BEST
Gabrielle Home is an ambitious interior design studio that for the past eight years has successfully worked on projects in the highly demanding markets of Europe and the Middle East, especially Dubai, but also Bahrain, Qatar and Lebanon.

DIONISIEV GROUP: THE ART OF BUILDING DREAMS
Since its establishment, in 2006, Dionisiev Group full engineering company has unfailingly demonstrated that when there are no compromises in work, the results are impressive.

SYNERGY DESIGN: 20 YEARS OF CREATING GROUND-BREAKING INTERIORS
When you see an interior with its own integrity, visual language and spirit, it is often hard to explain what you see with words – you just feel that you have entered a space that is as close to perfection as possible.

MITEL NETWORKS: COMMITTED TO EXCELLENCE
Unified communications, or UC, is one of the invisible, but crucial systems that make businesses and companies fit for the changes of the modern world and helps them to be more efficient and better in their employees and customers' journeys.

SERVIER: ELEVATING HEALTHCARE
What does it take to make healthcare better and patients – healthier? Servier knows the answer. The French-based pharmaceutical company present in 150 countries worldwide is managed by a non-profit foundation.

DIET HACK: THE EASY WAY TO GET IN SHAPE
Nor is it a matter of following strict diet plans or necessarily going to the gym (without denying the benefits of physical activity). This is what Diet Hack stands for.

ORIENTAL ART: DISCOVER THE WORLD OF EXOTIC BEAUTY
Turquoise, coral, emerald, lapis lazuli, diamond, ruby, topaz, moonstone... even just the names of exotic gemstones are capable of transporting us to distant lands, among mystic landscapes or in fairy tale stories.

SILENTI JEWELRY: PIECES OF ART THAT RESONATE WITH YOUR SOUL
Today, Silenti is one of the most popular brands for silver jewelry on the Bulgarian market, thanks to its groundbreaking combination of Scandinavian minimalism, East European love for flair and... clever market research.

PMP PROJECTS: CREATING VISIONARY INTERIORS WITH THEIR OWN SOUL
Miglena Vladova got interested in interior design as early as 2008, a little bit before she graduated Engineering design from university.