MAGDALENA GOCEVA-POPOVA: CREATOR OF WORLDS


The founder of RIM-ROCK Bulgaria has mastered the magic of artificial stone and wood

magdalena goceva-popova rim rock.jpg

Magical flying islands, imposing ice rocks, mysterious caves: for 20 years now RIM-ROCK Bulgaria has created veritable worlds of artificial stone and wood. The company's creations can be seen in zoos, museums, stylish spas, homes, malls, offices. Impressively, the person running this incredibly successful company is a tender, but goal-oriented woman, Magdalena Goceva-Popova.

You are nominated for the Business Lady of the Year award. What does it mean for you, as a woman growing her business in a predominantly male field?

For me, it is a huge honour, but also a responsibility. This is a great recognition not only for the long years I have been in the business, but also for the entire team of RIM-ROCK Bulgaria. The nomination also coincides with our 20th jubilee in 2024, which makes it better. It is very encouraging to know that I have been recognised for my work in an entirely male business, for the fact that we stand out and are among the leaders in our field. The nomination motivates me even more for new projects and ideas, and boosts my confidence that I am on the right track. I am glad that my daughter, architect Rayka Popova, is also a part of our success with ideas and work on some of our projects.

Which of RIM-ROCK Bulgaria's projects are particularly interesting?

In 2023, my team and I did a couple of truly fantastic projects, such as the flying islands in Serdika Center mall, these were inspired by the movie Avatar and were designed by architect Gergana Tileva. The project for an ice aquarium for Antarctic fish in the Natural History Museum in Plovdiv by its director, Dr Ognyan Todorov, after the idea of Professor Hristo Pimpirev, was a true challenge as nothing like that was ever done in Bulgaria. Our partnership with Sofia Zoo is also exciting. In 2023, we reconstructed an outdoor enclosure for a long-awaited sloth bear. The project required a lot of specific work and studying the life and habits of this species.

What are the advantages of artificial stone and wood over natural ones?

Artificial rocks are perfect copies of natural ones. In one of the production technologies that we use, we make casts of real rocks and then we use the mould. This is a must when we have to recreate a natural environment but natural materials cannot be used – in zoos, museums, aquariums, but also hotels, homes, spa centres and gardens. Artificial stone is also the only way to create an authentic looking cave in a spa centre, for example. In such conditions, artificial materials are more durable than natural wood and stone. For example, using natural wood in a moist space such as a swimming pool will require very expensive processing, and the wood will not last as long as its artificial analogue. Besides, these are faster to make.

Sofia, 37 Boycho Boychev St, phone: 0888 210 214

www.rim-rock.com

Магдалена Гоцева-Попова: Създателка на светове

Основателката на "РИМ-РОК България" владее магията на изкуствения камък и дърво

Магически летящи острови, внушителни ледени скали, мистериозни пещери: вече 20 години "РИМ-РОК България" създава истински светове от изкуствен камък и дърво. Произведенията на компанията могат да се видят в зоопаркове, музеи, стилни спа центрове, домове, молове, офиси. Забележителното е, че зад тази изключително успешна компания стои една нежна, но целеустремена жена – Магдалена Гоцева-Попова.

Номинирана сте за наградата Бизнес жена на годината. Какво означава за Вас това като дама, развиваща бизнеса си в една предимно мъжка сфера?

За мен е огромна чест, но и отговорност. Това е страхотно признание не само за моята дългогодишна работа, но и за целия екип на "РИМ-РОК България". Номинацията съвпада с нашия 20-годишен юбилей през 2024 г., което е още по-хубаво. Окуражаващ е фактът, че съм оценена в един изцяло мъжки бизнес, че се открояваме и сме лидери в бранша ни. Номинацията ми дава още по-голям хъс за нови проекти и начинания, и увереността, че вървя по правилния път. Радвам се, че дъщеря ми, арх. Райка Попова, е част от нашия успех с идеи и работа по част от проектите ни.

Кои от проектите на "РИМ-РОК България" са особено интересни?

През 2023 г. с екипа ми осъществихме няколко наистина фантастични проектa, като летящите острови в мол "Сердика център", вдъхновени от филма "Аватар" и проектирани от арх. Гергана Тилева. Проектът на директора на Природонаучния музей в Пловдив д-р Огнян Тодоров по идея на проф. Христо Пимпирев за леден аквариум за риби от Антарктида беше истинско предизвикателство – такова нещо не беше правено в България преди. Партньорството ни със Зоологическа градина-София е също вълнуващо. През 2023 г. реконструирахме едно външно заграждение за дългоочаквана бърнеста мечка. Проектът изискваше много специфична работа и запознаване с живота и навиците на животното.

Какви са преимуществата на изкуствения камък и дърво пред естествените?

Изкуствените скали са абсолютно точно копие на естествена скала. При една от технологиите, които използваме, правим отливки на реално съществуваща скала и после използваме калъпа. Това е наложително, когато трябва да се пресъздаде природна обстановка, но не може да се използват естествени материали – в зоопаркове, музеи, аквариуми, но и в хотели, домове, спа-центрове и градини. Изкуственият камък е и единственият начин да създадеш автентично изглеждаща пещера в един спа център, например. Изкуствените материали са по-издръжливи от естествените дърво и камък в такива условия. Естественото дърво, например, трябва да претърпи много скъпа обработка, ако трябва да се сложи на влажно място като басейн – и пак няма да издържи толкова, колкото изкуствения си аналог. Освен това изработката отнема много по-малко време.

София, ул. "Бойчо Бойчев 37, тел: 0888 210 214

www.rim-rock.com

  • COMMENTING RULES

    Commenting on www.vagabond.bg

    Vagabond Media Ltd requires you to submit a valid email to comment on www.vagabond.bg to secure that you are not a bot or a spammer. Learn more on how the company manages your personal information on our Privacy Policy. By filling the comment form you declare that you will not use www.vagabond.bg for the purpose of violating the laws of the Republic of Bulgaria. When commenting on www.vagabond.bg please observe some simple rules. You must avoid sexually explicit language and racist, vulgar, religiously intolerant or obscene comments aiming to insult Vagabond Media Ltd, other companies, countries, nationalities, confessions or authors of postings and/or other comments. Do not post spam. Write in English. Unsolicited commercial messages, obscene postings and personal attacks will be removed without notice. The comments will be moderated and may take some time to appear on www.vagabond.bg.

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Discover More

TANYA NONOVA: PURSUIT OF SUSTAINABLE SOLUTIONS
In today's global human resources market, where competition for talent is fierce and candidate expectations are constantly evolving, companies face real challenges in finding suitable employees.

BIG CHANGES IN EU CYBERSECURITY, EXPLAINED BY CYEN
Digital Operational Resilience Act (DORA)

DAIS SOFTWARE: EMBRACING DIGITAL BANKING FUTURE
Each day, millions of users in Bulgaria use effective, secure and fast bank services from their mobile phones and computers.

DOBROMIRA MANASIEVA: CONSULTING FOR HR EXCELLENCE
Her HR professional career has taken her to diverse managerial and key positions in some of Bulgaria's leading companies specialising in IT, telecommunication and BPO processes.

BOYKO MANEV: ADVISER OF SUCCESS
KFC needs no introduction; the company's joints have been staple in the Bulgarian urban scene for almost 30 years.

VALKREA.HOUSE: CREATING SMART HOME SYSTEMS WITH DESIGN IN MIND
The purpose of design itself is to combine physical aspects with simplicity and utility.

М&L TEAM: PERSONALISED SOLUTIONS FROM PROVEN EXPERTS
Liliana Vardi, General Manager, tells more.Which are the "hottest" work positions today, according to the experience of М&L Team?

DISCOVER THE PADMALAYA MASSAGE CENTER
In today's fast-paced world, where technology and stress demand more from us than ever before, it's easy to overlook the fundamentals of health and wellness.

THE HR TEAM: STRATEGIC PARTNER IN ANY BUSINESS'S SUCCESS
Before becoming the HR Manager in BOpartners, Realto Group, in 2022, Yulia Ushovska gathered invaluable experience in a number of fields – from the state administration and the NGO sector to the business.

FUTUREHOME BG: LIVING IS EASY
Designing all essential components for a smart home and business, selecting products from top manufacturers, and providing comprehensive maintenance and service: when you aim to leverage the latest technologies for living spaces, FUTUREHOME BG

VAYDE BARGANOVA: WE STEP IN THE CLIENT'S SHOES
Vayde Barganova is the deputy manager of Bulmint Recruitment – a leading staff recruitment company. She has a BA in human resources management and an MBA after the model HR Strategic Business Partner Academy with international recognition.

NATALIA PETKOVA: THE ART OF BUILDING AN EFFECTIVE TEAM
Managing people and teams to outperform on a regular basis in a fast developing and challenging field such as IT is a hard task that requires the right combination of professionalism, strive for constant learning and perfection, and genuine car