MOBILE WAVE SOLUTIONS: ON THE WAVE OF INNOVATION


Omid Rezvani, CEO, knows that happy talent means happy clients

Omid Rezvani Mobile Wave Solutions

Mobile Wave Solutions was established 8 years ago as a boutique company with its technology centre based in Bulgaria. Mobile Wave's mission is to assist clients in all aspects of their software development; project management; product and business analysis; technology strategy and solution architecture. Why did founder and CEO, Omid Rezvani, a software engineer with over 25 years experience in software development, choose Sofia? We talked to him on this and other questions.

What is Mobile Wave Solutions?

Mobile Wave Solutions is a boutique outsourcing company that offers not just foot soldiers to working on short-term projects, but long-term engagement in R&D and technology delivery. With our innovative business model, we are both an outsourcing partner to our clients and also, in terms of software development and support, an R&D business partner. 

About 140 people work for Mobile Wave Solutions, and we have just 5 clients in fields such as publishing, online entertainment, hospitality and healthcare. To all of our clients we offer quality assurance, technology strategy and scalable and affordable software development expertise. We are like builders – we can robustly build for our clients both an apartment and a villa.

Why did you choose Bulgaria?

I had previous experience in working with Bulgarians and I know that Bulgarian business culture fits my culture and beliefs. So, when I saw an opportunity to start my new venture, Mobile Wave Solutions, in Bulgaria, I did it. It is the culture that attracted me the most.

mobile wave solutions

What challenges did you experience on the Bulgarian market?

In Bulgaria you need to be sensitive towards people, their personality and their view of their role – it is important to understand what you can and cannot ask them to do. For Bulgarian people trust and loyalty are key elements, they may take time to trust someone but once they do they are very loyal. Then they give you the best of themselves. There is also a lot of red tape. But when you figure out how to balance between these, it is perfectly fine.

How do you retain talent at Mobile Wave Solutions?

There is no single solution, but I aim at building a culture and a business where people feel they belong. I aim to be completely transparent with our talent, as our people are our product and we need to look after them. 

I know that every businessman says that the people are key to success. What I do in practice is I look after them and I prioritise them over the customer. Because once our people are happy, they will make our customers happy. But if our customer is happy by inflicting pain on our people, sooner or later these people will make those customers unhappy. We are very much a people-centric business not because we are kind, but because it makes business sense. 

If you come to Mobile Wave Solutions, your wellbeing – and I do not mean just your salary and bonuses, will be our priority. We want to know who you are as a person, what you do in your free time, how does your family feel, what drives you. We want to know how we can support you in order for you to live better. This is what makes us different from the rest in the field, and it shows in our happy talents and happy customers.

www.mobilewaves.com

Mobile Wave Solutions: На вълната на иновацията

Омид Резвани, изпълнителен директор, знае, че когато талантите са щастливи, и клиентите са щастливи

Mobile Wave Solutions е създадена преди 8 години като бутикова компания с технологичен център в България. Мисията на Mobile Wave е да помага на клиентите във всички аспекти на разработката на софтуер; управлението на проекти; продуктовия и бизнес анализ; технологични стратегии и архитектурни решения. Защо основателят и изпълнителен директор Омид Резвани, софтуерен инженер с над 25 години опит в разработката на софтуер, избра София? Разговаряхме се него по този и други въпроси.

mobile wave solutions omid rezvani

Какво е Mobile Wave Solutions?

Mobile Wave е бутикова аутсорсинг компания, в която няма да откриете обичайната за сферата краткосрочна, стандартизирана работа, а дългосрочно сътрудничество в областта на R&D и технологиите. С иновативния ни бизнес модел ние от една страна сме аутсорсинг партньор за нашите клиенти, но по отношение на разработката и поддръжка на софтуер сме R&D партньор.

Около 140 души работят в Mobile Wave Solutions за само 5 клиента в области като издателски бизнес, онлайн игри, ресторантьорство и здравеопазване. На всички предлагаме осигуряване на качеството, технологична стратегия и мащабируема и достъпна експертиза в разработването на софтуер. Ние сме като строители – можем компетентно да построим на клиента и апартамент, и вила.

Защо избрахте България?

Имам предишен опит от работата с българи и знам, че местната бизнес култура е съвместима с моята култура и философия. Затова, когато видях възможност да започна новата си компания Mobile Wave Solutions в България, го направих. Културата беше решаващият фактор, който ме привлече.

С какви предизвикателства се срещнахте на българския пазар?

В България трябва да си много внимателен с хората, индивидуалността им и как те виждат ролята си. Важно е да знаеш какво можеш да искаш от тях и какво – не. Българите ценят доверието и лоялността, може да им отнеме повече време да повярват на някого, но когато го направят, са много лоялни. Тогава дават най-доброто от себе си. Има и много бюрокрация. Но когато разбереш как да балансираш, работата върви отлично.

mobile wave solutions

Как задържате талантите в Mobile Wave Solutions?

Няма едно решение, но се стремя да изградя култура и бизнес, които създават у хората усещане за принадлежност. Стремя се да съм напълно прозрачен с нашите таланти, защото те са нашият продукт и трябва да се грижим за тях. 

Знам, че всеки предприемач казва, че хората са ключът към успеха. В моя случай аз винаги се грижа за тях и винаги ги поставям преди клиентите. Когато хората в компанията са щастливи, те ще направят и клиентите щастливи. Но ако цената на щастието на нашия клиент е нещастието на нашите таланти, рано или късно и клиентът ни ще стане нещастен. Ние сме бизнес, който е изключително ориентиран към хората не от добросърдечие, а защото това е логичното бизнес поведение. 

Ако постъпите в Mobile Wave Solutions вашето добруване – не само заплатата и бонусите, ще е наш приоритет. Ние искаме да ви опознаем като личност, да знаем как прекарвате свободното си време, как се чувства семейството ви, какво ви мотивира. Искаме да знаем как можем да ви помогнем да живеете по-добре. Това ни отличава от останалите в нашата сфера и си личи по нашите щастливи таланти и клиенти.

www.mobilewaves.com

  • COMMENTING RULES

    Commenting on www.vagabond.bg

    Vagabond Media Ltd requires you to submit a valid email to comment on www.vagabond.bg to secure that you are not a bot or a spammer. Learn more on how the company manages your personal information on our Privacy Policy. By filling the comment form you declare that you will not use www.vagabond.bg for the purpose of violating the laws of the Republic of Bulgaria. When commenting on www.vagabond.bg please observe some simple rules. You must avoid sexually explicit language and racist, vulgar, religiously intolerant or obscene comments aiming to insult Vagabond Media Ltd, other companies, countries, nationalities, confessions or authors of postings and/or other comments. Do not post spam. Write in English. Unsolicited commercial messages, obscene postings and personal attacks will be removed without notice. The comments will be moderated and may take some time to appear on www.vagabond.bg.

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Discover More

GRAND HOTEL AND SPA PRIMORETZ: THE KINGDOM OF FAIRYTALE SEASIDE WEDDINGS
The place where She and He will say to each other these special “Yes, I do,” surrounded by their family and friends, is crucial.

PARK HOTEL PIRIN: WELCOME TO YOUR FIVE-STAR HOME AWAY FROM HOME!
Here, the feeling of being at home away from home comes naturally.As the first Bulgarian hotel with an EUROPESPA WELLNESS quality seal, Park Hotel PIRIN meets all European standards of amenities, safety, hygiene, and service quality. 

RENT IN STYLE AT SAN STEFANO PLAZA, SOFIA
Located between Orlov Most and Doctorska Gradina Park, the outstanding compound offers every convenience for a modern life in the heart of Sofia - tranquility combined with the busy cafés, bars and restaurants around, plus a number of conveniences like a su

GABRIELLE HOME: PERSONALIZED DESIGN AT ITS BEST
Gabrielle Home is an ambitious interior design studio that for the past eight years has successfully worked on projects in the highly demanding markets of Europe and the Middle East, especially Dubai, but also Bahrain, Qatar and Lebanon.

DIONISIEV GROUP: THE ART OF BUILDING DREAMS
Since its establishment, in 2006, Dionisiev Group full engineering company has unfailingly demonstrated that when there are no compromises in work, the results are impressive.

SYNERGY DESIGN: 20 YEARS OF CREATING GROUND-BREAKING INTERIORS
When you see an interior with its own integrity, visual language and spirit, it is often hard to explain what you see with words – you just feel that you have entered a space that is as close to perfection as possible.

MITEL NETWORKS: COMMITTED TO EXCELLENCE
Unified communications, or UC, is one of the invisible, but crucial systems that make businesses and companies fit for the changes of the modern world and helps them to be more efficient and better in their employees and customers' journeys.

SERVIER: ELEVATING HEALTHCARE
What does it take to make healthcare better and patients – healthier? Servier knows the answer. The French-based pharmaceutical company present in 150 countries worldwide is managed by a non-profit foundation.

DIET HACK: THE EASY WAY TO GET IN SHAPE
Nor is it a matter of following strict diet plans or necessarily going to the gym (without denying the benefits of physical activity). This is what Diet Hack stands for.

ORIENTAL ART: DISCOVER THE WORLD OF EXOTIC BEAUTY
Turquoise, coral, emerald, lapis lazuli, diamond, ruby, topaz, moonstone... even just the names of exotic gemstones are capable of transporting us to distant lands, among mystic landscapes or in fairy tale stories.

SILENTI JEWELRY: PIECES OF ART THAT RESONATE WITH YOUR SOUL
Today, Silenti is one of the most popular brands for silver jewelry on the Bulgarian market, thanks to its groundbreaking combination of Scandinavian minimalism, East European love for flair and... clever market research.

PMP PROJECTS: CREATING VISIONARY INTERIORS WITH THEIR OWN SOUL
Miglena Vladova got interested in interior design as early as 2008, a little bit before she graduated Engineering design from university.