VIZUALIZA HOTEL & VALERE RESTAURANT: ELEGANCE, LUXURY AND EXQUISITE TASTES IN THE HEART OF PLOVDIV

VIZUALIZA HOTEL & VALERE RESTAURANT: ELEGANCE, LUXURY AND EXQUISITE TASTES IN THE HEART OF PLOVDIV

Mon, 08/29/2022 - 10:05

An old industrial building brought back to life as a luxury hotel with an elegant restaurant – the concept is still new for Bulgaria

Vizualiza_hotel_plovdiv

This is why it was so exciting to learn that in Plovdiv a fine example for the practice has opened. The new boutique hotel Vizualiza is in the beautifully restored building of Orel, an emblematic tobacco factory, and the ambitious Valere restaurant is managed by two chefs with Michelin restaurant experience. We talked to Yordan MANEV, Vizualiza general manager, and chefs Melissa KuroiWa, from Peru, and Todor Tanchev, a Bulgarian, who are also a family.

What inspired the transformation of an abandoned factory into a luxury hotel?

Yordan: The history of the place inspired the building's new life. Orel tobacco factory was built in 1890 and inspired one of Bulgaria's most beloved novels, Tobacco by Dimitar Dimov. After 9 September 1944 it was nationalised. Unfortunately, after 1988 it was abandoned and left to seed. The investors, Tsvetan Pulev and Iliyan Filipov, took the challenge to restore this emblematic building. The aristocratic facade was preserved, and the interior combines the modern with the classic, by keeping the building's authenticity.

todor manev vizualiza hotel manager

Why do Plovdiv's guests and residents need the Vizualiza experience?

Yordan: Vizualiza is not an ordinary hotel. Our team aims to give our guests unforgettable emotions and to wake up their senses for art, architectural elegance and gourmet cuisine. The rooms have marvellous views of charming Plovdiv. The wood panelling, the marble from Italy, the natural wood and frescoes, the luxury brand Italian furniture and lightning are a part of the Vizualiza experience.

How do the Vizualiza and Valere concepts complement each other?

Melissa: Valere restaurant is a natural addition to the elegance of Vizualiza hotel. We offer a selected menu of dishes inspired by different parts of the world. Our ambition is to set the foundations of brunch culture in Plovdiv with thematic events every last Sunday of the month. The July brunch included Peruvian specialties, and the August one was Japan-themed.

todor melissa valere restaurant

What is the greatest challenge in the mission to offer high cuisine with international character in Plovdiv?

Todor: Gastronomy culture in Bulgaria is in its infancy but for us this is an opportunity to be among the founders of Plovdiv's culinary adventure. I and Melissa met while working for a Michelin-starred restaurant in the Napa Valley. Melissa brings in her heart the exciting Peruvian cuisine that we strive to introduce in Plovdiv in an interesting way. Sometimes it is hard to find the most suitable vegetables and spices, and we are working towards growing different varieties here. The challenges are here, but we overcome them with lots of work and love for what we do.

Plovdiv, 15 Angel Bukureshtliev

reception: +359 886 332 325

restaurant: +359 889 123 423

reservations@hotelvizualiza.com

www.hotelvizualiza.com

Хотел "Визуализа" и ресторант "Валере": Елегантност, лукс и изтънчени вкусове в сърцето на Пловдив

Стара индустриална сграда, получила нов живот като луксозен хотел с елегантен ресторант – концепцията е все още нова за България. Затова е вълнуващо да научим, че в Пловдив вече има прекрасен пример за тази практика. Новооткритият бутиков хотел "Визуализа" е в прекрасно реставрираната сграда на емблематичната тютюнева фабрика "Орел", а начело на амбициозния ресторант "Валере" стоят двама шеф готвачи с опит в Мишлен ресторант. Разговаряме с Йордан МАНЕВ, генерален мениджър на "Визуализа", и шеф готвачите – перуанката Мелиса Куроиуа и българина Тодор Танчев, които са и семейство.

vizualiza hotel ploivdiv

Какво е вдъхновението една изоставена фабрика да се превърне в луксозен хотел?

Йордан: Историята на мястото вдъхнови новия живот на сградата. Тютюнева фабрика "Орел" е построена през 1890 г. и вдъхновява и "Тютюн" на Димитър Димов. Слeд 9 септември 1944 г. e национализирана. За съжаление, след 1988 г. е разграбена и започва да се руши. Инвеститорите Цветан Пулев и Илиян Филипов се заеха с нелеката задача да реставрират тази емблематична сграда. Аристократичната фасада е запазена, а интериорът съчетава модерното с класическото, съхранявайки автентичността на сградата.

Защо гостите и жителите на града имат нужда от изживяването "Визуализа"?

Йордан: "Визуализа" не е стандартен хотел. Екипът ни цели да дари посетителите ни с незабравими емоции и да събуди сетивата им за изкуство, архитектурно изящество и гурме кухня. Стаите са с прекрасни гледки към магнетичния Пловдив. Лампериите, италианските мрамори, естественото дърво и фреските, дизайнерските италиански мебели и осветление са част от изживяването "Визуализа".

vizualiza hotel ploivdiv

Как се допълват концепциите на "Визуализа" и "Валере"?

Мелиса: Ресторант "Валере" е естествено допълнение към елегантността на хотел "Визуализа". Предлагаме отбрано меню със специалитети, вдъхновени от различни краища на света. Амбицията ни е да положим основите на брънч културата в Пловдив с тематични събития всяка последна неделя от месеца. Юлският брънч включваше перуански специалитети, а августовският беше на японска тематика.

vizualiza hotel ploivdiv

Кое е най-голямото предизвикателство в мисията да предлагате висока кухня с международен характер в Пловдив?

Тодор: Гастрономическата култура в България тепърва се развива, но за нас това е възможност да сме сред основателите на кулинарното приключение на Пловдив. С Мелиса се запознахме, докато работехме в Мишлен ресторант в долината Напа. Мелиса носи в сърцето си вълнуващата перуанската кухня, която се стараем да представим по интересен начин и в Пловдив. Понякога е трудно да намерим най-подходящите зеленчуци и подправки, затова работим скоро да можем да отглеждаме различни сортове тук. Предизвикателствата не са малко, но ги преодоляваме с много работа и любов към това, което правим.

Пловдив, ул. "Ангел Букурещлиев" 15

рецепция: +359 886 332 325

ресторант: +359 889 123 423

reservations@hotelvizualiza.com

www.hotelvizualiza.com

Web Exclusive

Commenting on www.vagabond.bg

Vagabond Media Ltd requires you to submit a valid email to comment on www.vagabond.bg to secure that you are not a bot or a spammer. Learn more on how the company manages your personal information on our Privacy Policy. By filling the comment form you declare that you will not use www.vagabond.bg for the purpose of violating the laws of the Republic of Bulgaria. When commenting on www.vagabond.bg please observe some simple rules. You must avoid sexually explicit language and racist, vulgar, religiously intolerant or obscene comments aiming to insult Vagabond Media Ltd, other companies, countries, nationalities, confessions or authors of postings and/or other comments. Do not post spam. Write in English. Unsolicited commercial messages, obscene postings and personal attacks will be removed without notice. The comments will be moderated and may take some time to appear on www.vagabond.bg.

0 comments

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.