MOBILE WAVE SOLUTIONS: ON THE WAVE OF INNOVATION

MOBILE WAVE SOLUTIONS: ON THE WAVE OF INNOVATION

Mon, 08/29/2022 - 16:27

Omid Rezvani, CEO, knows that happy talent means happy clients

Omid Rezvani Mobile Wave Solutions
Omid Rezvani, CEO of Mobile Wave Solutions

Mobile Wave Solutions was established 8 years ago as a boutique company with its technology centre based in Bulgaria. Mobile Wave's mission is to assist clients in all aspects of their software development; project management; product and business analysis; technology strategy and solution architecture. Why did founder and CEO, Omid Rezvani, a software engineer with over 25 years experience in software development, choose Sofia? We talked to him on this and other questions.

What is Mobile Wave Solutions?

Mobile Wave Solutions is a boutique outsourcing company that offers not just foot soldiers to working on short-term projects, but long-term engagement in R&D and technology delivery. With our innovative business model, we are both an outsourcing partner to our clients and also, in terms of software development and support, an R&D business partner. 

About 140 people work for Mobile Wave Solutions, and we have just 5 clients in fields such as publishing, online entertainment, hospitality and healthcare. To all of our clients we offer quality assurance, technology strategy and scalable and affordable software development expertise. We are like builders – we can robustly build for our clients both an apartment and a villa.

Why did you choose Bulgaria?

I had previous experience in working with Bulgarians and I know that Bulgarian business culture fits my culture and beliefs. So, when I saw an opportunity to start my new venture, Mobile Wave Solutions, in Bulgaria, I did it. It is the culture that attracted me the most.

mobile wave solutions

What challenges did you experience on the Bulgarian market?

In Bulgaria you need to be sensitive towards people, their personality and their view of their role – it is important to understand what you can and cannot ask them to do. For Bulgarian people trust and loyalty are key elements, they may take time to trust someone but once they do they are very loyal. Then they give you the best of themselves. There is also a lot of red tape. But when you figure out how to balance between these, it is perfectly fine.

How do you retain talent at Mobile Wave Solutions?

There is no single solution, but I aim at building a culture and a business where people feel they belong. I aim to be completely transparent with our talent, as our people are our product and we need to look after them. 

I know that every businessman says that the people are key to success. What I do in practice is I look after them and I prioritise them over the customer. Because once our people are happy, they will make our customers happy. But if our customer is happy by inflicting pain on our people, sooner or later these people will make those customers unhappy. We are very much a people-centric business not because we are kind, but because it makes business sense. 

If you come to Mobile Wave Solutions, your wellbeing – and I do not mean just your salary and bonuses, will be our priority. We want to know who you are as a person, what you do in your free time, how does your family feel, what drives you. We want to know how we can support you in order for you to live better. This is what makes us different from the rest in the field, and it shows in our happy talents and happy customers.

www.mobilewaves.com

Mobile Wave Solutions: На вълната на иновацията

Омид Резвани, изпълнителен директор, знае, че когато талантите са щастливи, и клиентите са щастливи

Mobile Wave Solutions е създадена преди 8 години като бутикова компания с технологичен център в България. Мисията на Mobile Wave е да помага на клиентите във всички аспекти на разработката на софтуер; управлението на проекти; продуктовия и бизнес анализ; технологични стратегии и архитектурни решения. Защо основателят и изпълнителен директор Омид Резвани, софтуерен инженер с над 25 години опит в разработката на софтуер, избра София? Разговаряхме се него по този и други въпроси.

mobile wave solutions omid rezvani

Какво е Mobile Wave Solutions?

Mobile Wave е бутикова аутсорсинг компания, в която няма да откриете обичайната за сферата краткосрочна, стандартизирана работа, а дългосрочно сътрудничество в областта на R&D и технологиите. С иновативния ни бизнес модел ние от една страна сме аутсорсинг партньор за нашите клиенти, но по отношение на разработката и поддръжка на софтуер сме R&D партньор.

Около 140 души работят в Mobile Wave Solutions за само 5 клиента в области като издателски бизнес, онлайн игри, ресторантьорство и здравеопазване. На всички предлагаме осигуряване на качеството, технологична стратегия и мащабируема и достъпна експертиза в разработването на софтуер. Ние сме като строители – можем компетентно да построим на клиента и апартамент, и вила.

Защо избрахте България?

Имам предишен опит от работата с българи и знам, че местната бизнес култура е съвместима с моята култура и философия. Затова, когато видях възможност да започна новата си компания Mobile Wave Solutions в България, го направих. Културата беше решаващият фактор, който ме привлече.

С какви предизвикателства се срещнахте на българския пазар?

В България трябва да си много внимателен с хората, индивидуалността им и как те виждат ролята си. Важно е да знаеш какво можеш да искаш от тях и какво – не. Българите ценят доверието и лоялността, може да им отнеме повече време да повярват на някого, но когато го направят, са много лоялни. Тогава дават най-доброто от себе си. Има и много бюрокрация. Но когато разбереш как да балансираш, работата върви отлично.

mobile wave solutions

Как задържате талантите в Mobile Wave Solutions?

Няма едно решение, но се стремя да изградя култура и бизнес, които създават у хората усещане за принадлежност. Стремя се да съм напълно прозрачен с нашите таланти, защото те са нашият продукт и трябва да се грижим за тях. 

Знам, че всеки предприемач казва, че хората са ключът към успеха. В моя случай аз винаги се грижа за тях и винаги ги поставям преди клиентите. Когато хората в компанията са щастливи, те ще направят и клиентите щастливи. Но ако цената на щастието на нашия клиент е нещастието на нашите таланти, рано или късно и клиентът ни ще стане нещастен. Ние сме бизнес, който е изключително ориентиран към хората не от добросърдечие, а защото това е логичното бизнес поведение. 

Ако постъпите в Mobile Wave Solutions вашето добруване – не само заплатата и бонусите, ще е наш приоритет. Ние искаме да ви опознаем като личност, да знаем как прекарвате свободното си време, как се чувства семейството ви, какво ви мотивира. Искаме да знаем как можем да ви помогнем да живеете по-добре. Това ни отличава от останалите в нашата сфера и си личи по нашите щастливи таланти и клиенти.

www.mobilewaves.com

Web Exclusive

Commenting on www.vagabond.bg

Vagabond Media Ltd requires you to submit a valid email to comment on www.vagabond.bg to secure that you are not a bot or a spammer. Learn more on how the company manages your personal information on our Privacy Policy. By filling the comment form you declare that you will not use www.vagabond.bg for the purpose of violating the laws of the Republic of Bulgaria. When commenting on www.vagabond.bg please observe some simple rules. You must avoid sexually explicit language and racist, vulgar, religiously intolerant or obscene comments aiming to insult Vagabond Media Ltd, other companies, countries, nationalities, confessions or authors of postings and/or other comments. Do not post spam. Write in English. Unsolicited commercial messages, obscene postings and personal attacks will be removed without notice. The comments will be moderated and may take some time to appear on www.vagabond.bg.

0 comments

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Discover More

DMD Mebeli kitchen
DMD FURNITURE: GOOD DESIGN IS TIMELESS
One of the emblematic furniture companies on the Bulgarian market has been around for so long that we now think about it as a given – DMD Furniture was established as early as 1990.

Eclectic Design bedroom
ECLECTIC DESIGN: THE POWER OF IMAGINATION
The interiors designed and realised by Eclectic Design stand out with their specific way of creating the feel of uniqueness, cosiness and harmony.

midalidare.jpg
MIDALIDARE: THE SPARKLING ROAD TO SUCCESS
A special honor for Bulgaria is the international recognition of Midalidare sparkling wines made under the traditional method.

kourasanit interior
KOURASANIT: SUITS YOUR INTERIORS AND DESIGNER SOLUTIONS
The KOURASANIT coatings are suitable for interiors, exteriors, floors and even for furniture, doors and other surfaces.

resolute software veli pehlivanov
RESOLUTE SOFTWARE: A MATTER OF PROFESSIONALISM
What do a mobile healthcare app, criminal data software, and patient data management software have in common? Resolute Software. 

mila.land living room
MILA.LAND: WELCOME TO MY WORLD OF BEAUTY
"I believe that everyone deserves their place under the sun regardless of the budget and the size.

Seeburger Martin Kuntz
WHEN IT GETS COMPLICATED, CALL SEEBURGER
Aligning IT technology and business is the only way for companies of all sizes and fields of operations to thrive. SEEBURGER knows how an organisation can achieve this.

Coherent Solutions Nikolay Danev
COHERENT SOLUTIONS: WHERE PASSION CREATES VALUE
Passion and coding go hand in hand at Coherent Solutions, a software development and consulting company. The company was established in Bulgaria in 2018 and it has grown sustainably since then. The Sofia team answers with dedication and enthusiasm.

Dr Irina Sharkova and Dr Evgeni Sharkov, founders of VDerm
VDERM CLINIC: THE POWER OF PROFESSIONALISM
Complex approach – this is in a nutshell the modern understanding of beauty care.

marive design living room
MARIVE DESIGN STUDIO: THE ROAD TO CREATING A DREAM HOME...
If you want to turn the creation of the home of your dreams into a fun, entertaining and even exciting process, you have to trust the project to people who can help you realise your dream. These people are interior designers.

Illuminarte Interni Showroom
ILLUMINARTE INTERNI: AT YOUR INTERIOR IDEAS' SERVICE
ILLUMINARTE INTERNI is a company for complete interior solutions achieved through selection, offering, delivering and installing of design pieces by leading Italian and European brands.

letalova interior design pavleta pavlova
LETALOVA STUDIO: LOVE FOR INTERIOR DESIGN
Architect Pavleta Pavlova's passion for interior design started in high-school, where she specialised Interior Architecture at the School for Forestry and Wood Processing in Varna.