A Guide to Jewish Bulgaria

Оценете
(3 гласа)
A Guide to Jewish Bulgaria A Guide to Jewish Bulgaria
Автори
Издател
Вагабонд Медиа
Корици
Меки корици
Страници
168 стр.
ISBN
978-954-92306-3-5
Формат
218 x 216 мм
Цена
20,85 лева
Език
английски
Публикувана
2011
Налична
изчерпан тираж

Първият англоезичен пътеводител за еврейското наследство на България, "пътуване едновременно във времето и пространството". Съдържа исторически глави за ранната история на евреите в България, животът им в Османската империя и в независима България, упадъкът на общността по времето на комунизма и еврейския живот след демократичните промени. Специална част е посветена на спасяването на българските евреи от Холокоста и депортирането на евреите от Беломорска Тракия, Вардарска Македония и Пиротско. Богато илюстрирана с въздействащи фотографии, книгата се фокусира на останките от еврейско присъствие в съвременна България: синагоги, стари гробища, останки от еврейските квартали в София, Пловдив, Видин, Русе, Варна, Бургас, Ямбол, Самоков, Дупница, Кюстендил, Гоце Делчев и други. С практична информация как да се открият и най-слабоизвестните места, адреси, телефони и контакти на еврейските общности по места. Задължително четиво за всеки с интерес към еврейското наследство в Източна Европа и България.

"A Guide to Jewish Bulgaria" запълва важна и често пренебрегвана празнина в българската история.

Елизабет Костова, автор на международните бестселъри "Историкът" и "Крадци на лебеди", Северна Каролина, САЩ

В страна, която е била обитавана от евреи в продължение на много векове и която се гордее със спасяването на евреите си от Холокоста, има учудващо малко запазено еврейско наследство извън най-очевидното. Каквото е останало - неизползвана синагога тук, старо занемарено гробище или развалина на сграда там - е понякога изключително трудно за намиране. Освен ако не знаете къде да търсите. Тази великолепно проучена, написана и фотографирана книга е задължителна за всеки, заинтересуван от еврейското наследство.

Самуел Финци, театрален и филмов актьор, Берлин

България не предаде своите евреи през Втората световна война, но когато те заминаха за Израел, не направи нищо, за да запази тяхното наследство, синагоги, гробища. Тази информативна, добре документирана и впечатляваща книга прави много, за да коригира това. Тя е не реквием за българските евреи, а историческо и художествено свидетелство за останките от приноса на общността към страната, която някога е била тяхна родина.

Д-р Барух Хазан, университетски преподавател, Университет Хайфа и Университет "Бен Гурион" в Негев, Тел Авив

Елегантна и сладкодумна, книгата е пленително пътуване през една от най-непознатите страни на Европа. Чудесна от начало до край!

Д-р Милена Бордън, университетски преподавател, Университет Рийдинг, Лондон

Задължително четиво за еврейския пътешественик в България. Посещавал съм страната десетки пъти през последните 40 години. Неизменно еврейските туристи ме питат "Има ли пътеводител на английски, който да ми помогне да разбера контекста, за да разбера в дълбочина и да се насладя на по-пълноценно на посещението си?" Г-жа Трънкова и г-н Георгиев са ни подготвили един много практичен "Guide to Jewish Bulgaria." Поздравления за авторите! Приятен престой в България!

Раби Хаим Аса, Ориндж Каунти, Калифорния, САЩ

Надникнете в A Guide to Jewish BulgariaComments

Elizabeth Kostova
International best-selling author of "The Historian" and "The Swan Thieves"
North Carolina, USA

"A Guide to Jewish Bulgaria" fills an important and all-too-frequently neglected niche in Bulgarian history.

Samuel Finzi
Theatre and film actor
Berlin

In a country that has been populated by Jews for many centuries and that prides itself on having saved its Jews from the Holocaust, there is surprisingly little Jewish heritage beyond the very obvious. What remains - a disused synagogue here, an old, neglected cemetery or the ruin of a building there - is sometimes extremely difficult to find. Unless you know exactly where to look. This superbly researched, written and photographed book is a must for everyone interested in Jewish heritage in Eastern Europe in general and Bulgaria in particular.

Dr Baruch Hazan
University professor
University of Haifa and the Ben Gurion University of the Negev Tel Aviv

Bulgaria did not turn over its Jews in World War II but afterwards, when they left for Israel, it did nothing to preserve their heritage, synagogues and cemeteries. This informative, well-documented and above all very impressive book does much to rectify this. It is not a requiem for the Bulgarian Jews, but rather a historical and artistic testimonial to the remnants of the Bulgarian Jews' comprehensive contribution to the country that once was their motherland.

Dr Milena Borden
University professor
University of Reading, London

Elegant and eloquent, this book is a fascinating journey through one of the least known lands in Europe. Wonderful throughout!

Rabbi Haim Asa
Orange County, California, USA

A must book for the Jewish traveller in Bulgaria. I have visited my birth country a dozen times in the past 40 years. Invariably Jewish tourists ask me "Is there a handbook in English that will help give me the background I need to further understand and enjoy my visit there more fully?" It is my belief that Ms Trankova and Mr Georgieff have presented us with a very practical "Guide to Jewish Bulgaria." Congratulations to the writers! Enjoy your visit!

Moishe A.

Monday, October | 15 2012 | 07:04 PM

What an interesting book and subject, thank you! I just learned a lot and look forward to enjoying your work some more. It may inspire a change in travel plans as well.

Пламен Петров

Tuesday, November |15 2011 | 11:27 PM

Здравейте на всички добри хора по света. Интересува ме на български, еврейски или поне на гръцки излязла ли е за да си я поръчам ? Поздрави!

Пламен Петро
"Петрови интернешънъл груп""
остров Парос Гърция

Yosef Aroyo

Tuesday, November | 08 2011 | 11:29 AM
It is really nice to see this part of Bulgarian heritage

Vagabond Media

Tuesday, September | 27 2011 | 10:55 AM
"Guide to Jewish Bulgaria" is in bookshops in Bulgaria, but can also be ordered on amazon.com and amazon.co.uk

Ester Chotiner

Sunday, September | 04 2011 | 02:04 PM
Can i order the book not by Paypal? Please, guide me! Thank you! ester chotiner
Прочетена 2245 пъти
Copyright © Vagabond Media Ltd 2006-2018. All Rights Reserved
Този сайт използва БИСКВИТКИ (cookies)