LOVE TEA? THEN YOU ARE RIGHT WHERE YOU BELONG: AT OBICHAI!

Rate this item
(5 votes)
© Alexander 'Sancho' Marinov for ObiChai © Alexander 'Sancho' Marinov for ObiChai

Ever since we prepared our first teapot years ago, we at ObiChai fell in love with tea. The way it played with the cup and caressed it; its mild, almost elusive aroma; its tender flavor and refreshing effect… all this won us over at once. We were intrigued.

We read and learned. We were surprised to discover that tea comes second in popularity in the world after water but the explanation was evident: we too, as many, many others, were quickly overwhelmed by the tea magic, by the precision and sophistication of tea preparation: not more than 3 minutes for green and white tea, with water cooled down to 70–80 degrees Celsius, 3 to 5 minutes for black tea, with boiling water… It was all true alchemy! And the result seemed as liquid gold indeed. Gold that pleased with its diversity too; the flavours and colours of the brew are innumerable: intense and saturated, fine and delicate, with a hint of jasmine or bergamot… The golden-red palette painted our everyday life in bright, warm hues.

 ObiChai

As water boiled on the stove, we went deeper and deeper into the world of tea. It is incredible that the leaves of a single plant, the tea tree Camelia sinensis, can go through so many different transformations! The combination of process of production, geographical origin and added ingredients leads to a diversity of flavours that satisfies even the most pretentious palate: white and green, black and matcha, coming from China, India, Japan, Africa, Turkey…

ObiChai

Tea overwhelmed us! It conquered our palate, our hearts and souls! Our passion for the liquid gold naturally evolved into the decision to share its secrets with you, to open the gates to tea magic for those who tasted it for the first time, and to satisfy the demand by tea connoisseurs and experts. Thus our online tea shop ObiChai came into existence. For 9 years we have been importing our teas from Germany in cooperation with our German partners who are devoted to providing fresh high-quality products. For 9 years we have been pleasing even the most demanding clients with an assortment of about 200 kinds of tea, rooibos, mate, lapacho, herbal infusions, as well as with all that’s necessary for the preparation of a ‘good cuppa’: teapots, cups, filters, etc. We work with passion, we deliver to any location in Bulgaria, and we try to satisfy every preference. Why? Because at ObiChai we are in love with tea!

 

Visit our specialized online tea shop at: www.teateam-bulgaria.com

ObiChai

 

Обичате чай? Значи „ОбиЧай“ е за Вас!

 

Още с приготвянето на първия чайник чай преди години, в „ОбиЧай“ се влюбихме в тази напитка. Начинът, по който струята играеше с чашата и я милваше, ефирният, почти неуловим аромат, нежният вкус и ободряващият ефект ни спечелиха на мига. Заинтригувахме се. Започнахме да четем и да се учим. Изненадахме се, че чаят е втората по популярност напитка в света след водата, но лесно намерихме обяснението – и ние, като много, много други, бързо бяхме запленени от чаената магия, от прецизността на приготвяне – не повече от 3 минути за бял и зелен, с кипнала вода, изстинала до 70 – 80 градуса, между 3 и 5 минути за черен, с вряла вода… Същинска алхимическа мистерия! И действително: резултатът е течно злато. Подобно на благородния метал и чаят радва с разнообразие: вкусовете и цветовете на запарките са неизброими: наситени и плътни, прозрачни и деликатни, жасминени и бергамотови… Златисто-червеникавата палитра започна да нанася топли щрихи в картината на живота ни всеки ден.

Водата вреше на печката, а ние навлизахме все по-дълбоко в дебрите на чаения свят. Невероятно е, че листата на един-единствен растителен вид, чаеното дърво (Camelia sinensis), имат толкова много превъплъщения. Процесът на обработка, географският произход и добавените съставки предопределят вкусово богатство, способно да задоволи и най-претенциозния вкус: бял и зелен, черен и матча, от Китай, Индия, Япония, Африка, Турция…

Чаят ни покори! Завладя небцето ни, сърцето и душата ни! Страстта ни намери естественото си продължение в решението да споделим течното злато с Вас, да отворим портите към чаената магия пред незнаещите и да утолим потребността от качествен чай на ценителите и познавачите. С тази цел основахме онлайн магазина за чай „ОбиЧай“. Вече 9 години внасяме своя чай от Германия в сътрудничество с нашите немски партньори, безкомпромисни по отношение на качеството и свежестта на всички продукти от своя асортимент. 9 години радваме и най-взискателните клиенти с разнообразие от около 200 вида чай, ройбос, мате, лапачо, билкови смеси, както и с всичко необходимо за приготовлението на чая: чайници, чаши, филтри… Работим постоянно, доставяме до всяка точка на България, задоволяваме всеки вкус. Защо? Защото в „ОбиЧай“ обичаме чай!

 

Специализирания онлайн магазин за чай на „ОбиЧай“ можете да посетите на: www.teateam-bulgaria.com

 

ObiChai

Read 372 times Last modified on Thursday, 12 September 2019 08:51

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Society

ARRIVAL CITY

ARRIVAL CITY

Hristo Botev neighbourhood risks becoming ghetto next to Sofia Airport

Vagabond Interviews

MARIETA YORDANOVA: UNLEASHING NATURE'S H…

MARIETA YORDANOVA: UNLEASHING NATURE'S HEALING POTENTIAL

The founder of Megasmart company for organic food supplements and cosmetics, on what defines quality products in such a competitive field

Copyright © Vagabond Media Ltd 2006-2018. All Rights Reserved

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website